QUỸ từ thiện ALAIN CARPENTIER

Gala ta thii  năm nay đưay vinh dd mang tên Alain Carpentier, ngưgư sáng lln ra quu tt thiiu Alain Carpentier, và là mm  trong nhhng bác sĩ chuyên gia khoa tim nnm tii n nhh  thh gii.

📍Gala ta thii  ss diii ra vào ngày 23/11/2019 t23 khách ssá ?@Park Hyatt Saigon. VPa chh đđ được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết nổi tiếng ccế tác gii Agatha Christine, khách mmá tham gia ss đưư  thưưss thhư mmh đêm tii  đđi đáo vvo nhh v màn trình trình diin và đđ  giá tuyyt vvy đđy gay go đg gây quu tt thiiq mm tim cho trr em ViiV Nam.

🎫 Đặt vé:
Centre Médical International (International Medical Center): 30 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3

💰 Hãy trở thành nhà tài trợ
Xin vui lòng liên hệ Nguyễn Thanh Cao theo cao.nguyen@cmi-vietnam.com hoặc Guillaume Décès theo g.deces@cmi-vietnam.com hoặc Tải về sách Tài Trợ  tại đây

HÃY CHUNG TAY CÙNG CHÚNG TÔI HOÀN THÀNH TẦM NHÌN VÀ SỨC MỆNH CỦA MÌNH!

+0 TRẺ EM CẦN TRỢ GIÚP
0 NGÀY CÒN LẠI
0 ĐƯỢC QUYÊN GÓP