0 TRẺ EM ĐƯỢC CỨU KHỎI BỆNH BỞI VIỆN TIM TỪ KHI VIỆN TIM ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 1992

Viện Tim, Quỹ tài trợ Alain Carpentier và Phòng khám CMI cùng gắn bó hợp tác nhằm nâng cao số lượng trẻ em được cứu sống hàng năm.

CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CÁC NHÀ DOANH NGHIỆP