Quỹ Alain Carpentier được thành lập năm 1987 bởi Giáo sư A. Carpentier – bác sĩ tim mạch nổi tiếng người Pháp. Quỹ ra đời để đáp lại lời đề nghị của chính phủ Việt Nam trong bối cảnh tình hình sức khỏe người dân ở mức đáng báo động, đặc biệt là các vấn đề về tim mạch vào cuối những năm 80.

Hai nhiệm vụ chính của chúng tôi:

  • Đào tạo và truyền đạt kiến thức trong phẫu thuật
  • Gây quỹ tài trợ phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh về tim mạch
  • Nhiệm vụ
  • 30 năm truyền đạt kiến thức và đào tạo